Enregre Sistemler

Günümüzde her kurumda satın alma, insan kaynakları, stok kontrol, çizelgeleme, satış, finans gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere birçok yazılım kullanılmaktadır. Bu yazılımlar basit elektronik pano programlarından (Excel, Lotus..) ERP uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alırlar.

Bir kurumun tüm ihtiyacını karşılamak üzere ERP, CRM ve Tedarik Zinciri yazılımları çıkmış olsa da bu tür yazılımlardaki karmaşık ve kolay konfigüre edilemeyen yapı, uzun uygulama süreleri, yüksek maliyet gibi etkenler kurumları farklı fakat birbiriyle konuşabilen uygulamalar kullanmaya itmiştir. Herhangi bir yazılım satın almadan önce, yazılımın veri paylaşımını destekleyip desteklemediği, müdaheleye açık bir yapısı olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Yönetim sistemi yazılımlarımızın temelinde, etkenlik ve izlenebilirlik ile beraber kurumların iş akışlarının (süreçler) yapılandırılması vardır. Bu sayede iş yapma biçimlerinde entegre sistem ile şeffaflık ve etkenlik sağlanır, süreçlerin performansı artar.Yapılanma ihtiyacına firma bünyesinde entegre çözüm üretilmesi, uygulamada yönetsel esnekliğe kavuşturur.