Sterilizasyon Modülü

 

Teslim Alma

Hatasız ve eksiksiz teslim alma
Eksik cerrahi alet durumunda sistem uyarısı

Yıkama

Makinaların başlangıç, bitiş, durma ve boşaltma bilgilerinin otomatik olarak alınması

Paketleme

Yıkamadan karışık olarak çıkan cerrahi aletlerin hızla ayrıştırılması, setlerin eksiksiz ve hatasız paketlenmesi

Sterilizasyon

Malzemelerin yanlış otoklava yüklenmesinin engellenmesi

Otoklav bakım-onarım ve performans analizlerine olanak tanıması

Teslim Etme

Sterilizasyon kontrol sonucu başarız olan setlerin teslim edilmesinin engellenmesi

Tüm teslim bilgilerinin kayıt altına alınması

Tekstil ürünlerinde RFID Etiketler ile teslim etme


Useful Seo Icons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolorei

You can view the project here