Script Destekli Yazılım

Firmalar tarafından üretilen yazılımlar, tüm müşteri portföyünün isteklerini karşılayacak nitelikteki ürünler olmalıdır. Bir sistem geliştirilirken, son kullanıcı tarafından basit kodlama teknikleri ile kendi modüllerini oluşturabileceği bir alt yapı hazırlandığında, müşteri memnuniyeti arttırılarak, program daha çok benimsenir.

Böylece hem geriye dönük istekler azalır, hem de satıcı firma elinde oluşan yazılım havuzu ile yeni firmaların karşısında daha dayanıklı hale gelir.

Yazılımlarımız üzerinde kullanıcıların da geliştirme, ekleme ve değiştirme yapabileceği bir yapı oluşturulmuştur. Bu sayede yazılıma çok büyük esneklik sağlanmıştır. Bu esneklik, yazılımın kendine özel bir dil geliştirilmesiyle oluşturulur.

Kısaca script destekli yazılım özelliği; mevcut sistemde kullanıcıların, kendilerine özel alt sistemler yaratabilmesine olanak sağlamaktadır.